Detail nákupního koše
Neodhlašujte se z účtu. Při příští návštěvě vás prohlížeč automaticky
přihlásí a bude si pamatovat obsah neodeslaného košíku
(musí být povoleny cookies).

Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!
Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 105,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)
Cena přepravného u platby převodem: 85,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)

Dodací adresa

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:

 

Zásady ochrany osobních údajů

Pikron s.r.o., Pražská 3347/46a, 400 01 Ústí nad Labem, platné od 1.2.2016

 

 

 

1. Všeobecná ustanovení

 

10.1.1   Zásady ochrany osobních údajů poskytnutých společnosti Pikron s.r.o.,
které  jsou nedílnou  součástí OP,  byly  vytvořeny v souladu  s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění,
s  ustanoveními  zákona  č. 127/2005 Sb., o  elektronických  komunikacích,
v  platném  a  účinném  znění,  ustanoveními   Směrnice  95/46/ES  o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů, ustanoveními  Směrnice  2002/58/ES  a  2009/136/EC  o  soukromí
a elektronických  komunikacích, jakož i v souladu  s obsahem stanovisek Úřadu
pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ).

 

10.1.2   Společnost Pikron s.r.o. splnila svou zákonnou oznamovací povinnost
a dne 4. 12. 2014 se registrovala na ÚOOÚ (reg.č.: 00055860).

 

10.1.3   Tyto podmínky o  ochraně  osobních  údajů  a  informace o  používání souborů  cookies  nabývají  platnost  a účinnost  dne 1.2.2016  a ruší platnost předchozích podmínek.

 

 

 

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 

10.2.1   Kupující  odesláním  objednávky vyslovuje  souhlas  se  zpracováním osobních údajů  prodávajícím  dle  zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy
a pro účely vedení uživatelského účtu.

 

10.2.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých  osobních údajů: firma,
jméno a  příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty,telefonní číslo a přístupové údaje k účtu na webovém
rozhraní  (dále jen osobní údaje).  Osobní údaje  budou  zpracovávány  po dobu
neurčitou a budou zpracovány v elektronické podobě.

 

10.2.3   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a  že  je  povinen bez zbytečného  odkladu  informovat  prodávajícího
 změně ve svých osobních údajích.

 

10.2.4   Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje,
a  je  oprávněn tyto údaje měnit, případně  písemně  vyslovit  nesouhlas s  jejich zpracováváním,  pokud  se bude  domnívat, že  zpracovatel  provádí zpracování
jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo
v rozporu se zákonem.

 

10.2.5   Nezvolí-li  kupující  jinou  možnost, souhlasí se  zpracováním  osobních údajů  prodávajícím  také  pro  účely zasílání  informací  a  obchodních  sdělení kupujícímu.  Souhlas  je  dobrovolný  a kupující  ho uděluje,  případně  odebírá, v rámci nastavení svého uživatelského účtu. Kupující může také  prodávajícímu sdělit,  že  chce ukončit  zasílání  obchodních  sdělení, na  elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

 

10.2.6   Kromě  osob  dopravujících  zboží nebudou  osobní údaje prodávajícím
bez předchozího  souhlasu kupujícího předávány třetím  osobám.  Zpracováním osobních údajů  kupujícího může  ale  prodávající  pověřit  třetí  osobu,  jakožto zpracovatele, u  kterého  prodávající vždy zajistí adekvátní  podmínky  ochrany osobních údajů.

 

10.2.7   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

 

 

11. Zásady používání souborů cookies

 

1. Jak společnost Pikron používá soubory cookies

 

11.1.1   Soubory cookies  jsou malé  textové soubory, které se při  návštěvě
webové stránky stáhnou do  paměti vašeho  prohlížeče. Následně, při  další návštěvě této  webové stránky, se soubory cookies zasílají zpět na  původní webovou stránku nebo na  jinou stránku, kterou cookies  rozpozná.  Soubory
cookies jsou užitečné, protože při příští návštěvě webových stránek umožňují
rozpoznat  zařízení uživatele a  mohou  je personalizovat a přizpůsobit  jeho nastavením. Jiné typy cookies naopak pomáhají nám při vylepšování webové
prezentace díky anonymním statistikám o navštívených stránkách.

 

11.1.2   Níže uvádíme typy cookies, které používáme. Jsou rozděleny podle toho,
zda uživatel našich webových stránek musí před jejich použitím vyjádřit souhlas
(§ 89, čl.3, Zákona č. 127/2005Sb. o elektronických komunikacích).

 

Cookies,u kterých není vyžadován souhlas uživatele

Dočasná cookies - automaticky se smažou společně s ukončením internetového
prohlížeče. Pamatují  si vámi  zvolená  nastavení v rámci  průchodu  stránkami,
např. polohu vámi otevřeného detailu zboží.

Trvalá cookies - zůstávají uloženy v paměti vašeho prohlížeče až do jejich smazání nebo překročení doby uložení. Při příští návštěvě stránek vás (pokud
jste se při poslední návštěvě neodhlásili) automaticky přihlásí k účtu a uchovají obsah neodeslaného košíku.

 

Cookies, u kterých je vyžadován souhlas uživatele

Statistická cookies - během vaší návštěvy  používají naše  webové  stránky
anonymní  soubory cookies Google Analytics, díky nimž  lze  monitorovat
používání našich webových stránek. Takto např. víme, kolik návštěvníků naše
webové stránky používá a dokážeme tak pochopit chování návštěvníků a zjistit
jaký obsah je pro ně zajímavý. Veškeré uložené analytické informace jsou
anonymní a používáme je pouze pro vlastní technické účely.

 

 

 

2. Jak kontrolovat soubory cookies

 

11.2.1   Správu cookies může každý uživatel provádět v rámci nastavení svého prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookie  přijímány, nicméně  svůj  prohlížeč můžete  nastavit tak, aby  všechny
soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, že se vám někdo soubor cookie pokouší
zaslat. Soubory cookies tedy máte možnost mazat, blokovat či  zcela  zakázat
jejich používání. Pro detailní informace o těchto nastaveních použijte nápovědu
svého webového prohlížeče.

Pro vaší orientaci níže uvádíme několik praktických odkazů pro správu používání cookies ve vašem prohlížeči:

 

 

 

 

 

          

         ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH

         ÚDAJŮ

 

© Pikron 2015 - 2018.  
Tento účet již existuje.
Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním účtem (shodný login) více odběratelů (např. vašich poboček), pokračujte v registraci.
K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace