Násobné

Násobné klínové řemeny

1673.png

Pohon s  vícenásobnou  klínovou řemenicí lze  osadit  samostatnými  řemeny
nebo použít  řemen násobný, u něhož hřbety  jednotlivých klínových řemenů
spojuje společný pás.

Použití  několika   samostatných  řemenů  vedle  sebe  je  u   mnoha   pohonů
vyhovující a převod je třeba pouze osadit řemeny s malou délkovou tolerancí.
Pokud  ale  osazujete náročnější aplikaci,  je vhodnější použít řemen násobný.
Jeho použitím zajistíte:
 

  •  Rovnoměrné zatížení všech klínů v celé šíři řemenu
  •  Tichý chod a snížení vibrací mezi jednotlivými a sousedními klíny
  •  Lepší boční tuhost a zamezení přetáčení
  •  Lepší ochrana řemenu před mechanickým poškozením z okolí

          1655.png    1654.png

               

Jak vybrat vhodný řemen

I když každý výrobce označuje řemeny svým názvem produktové řady, lze říci, že
všeobecně se řemeny vyrábí  na stejném konstručním principu.  Všechny jsou ve
výšce Lw  osazeny  tažnými vlákny  zavulkanizovanými  v pryžovém  těle.  Řemen
vybírejte tedy  především  podle  použitého tažného vlákna (PES, KEV)  a vyberte
vhodného výrobce (kvalita výroby a použitých materiálů, ovšem i různá cena).

 

PES - polyesterová konstrukce

Standardní konstrukce. Řemeny jsou ve výšce konstrukční délky Lw osazeny PES
tažnými  vlákny. U každého výrobce  se pochopitelně konstrukce  liší v  detailech
nebo ve složení pryžové směsi.  Právě tyto rozdíly  mezi sebou odlišují jednotlivé
výrobce v kvalitě produktu. Přenosem výkonu se ale řemeny s PES vláknem mezi
sebou diametrálně neliší. 

 

KEV - kevlarová konstrukce

Většina výrobců má často ve své nabídce i výkonnější alternativu ke klasickému
řemenu s PES vláknem v podobě řemenů s Aramidovým (Kevlarovým) vláknem.
Řemeny mají  shodnou konstrukci jako PES řemeny.  Díky použitému vláknu ale
přenesou až dvojnásobný výkon a jsou odolnější rázům.
Aramidové  vlákno je  často nazýváno  jako Kevlarové. Toto označení  je  vlastně
chráněnou  obchodní  značkou  firmy DuPont  pro aramid, která  aramid vlákno
vyvinula. V praxi se tedy můžete setkat s označením Aramid, Kevlar či Ravlek.

 

Speciální konstrukce

Někteří výrobci  také nabízí  řemeny  pro nejvyšší zatížení s vylepšenou základní
konstrukcí.  Jedná se  především o zemědělské řemeny nebo řemeny  pro těžký
průmysl.  Řemeny mají například vyšší vrstvu tažných vláken, pryžová směs těla
řemenu je naplněna vlákny, řemeny mají na povrchu více textilních obalů. Např.
u řemenů Rubena FarmBelt lze objednat laminaci, což je speciální výztuha, která
je uložena pod provazci a zvyšuje celkovou pevnost, např navrtávaných řemenů.

 

Zemědělské řemeny

Zemědělské řemeny nejsou ničím jiným, než jednou ze 3 výše uvedených variant.
Vzhledem k mobilnímu  provozu, kompaktnímu uložení,  nepříznivému prostředí
a  přetěžování,  jsou  zemědělské  stroje  většinou osazovány  řemeny s  pevnější
konstrukcí a vyšší odolností. Aby nedocházelo k  záměnám,  jsou takové  řemeny
označovány  pouze  katalogovým číslem,  pod  kterým se skrývá  typ i  provedení.

SpinnerČekejte