Oboustranné

Oboustranné klínové řemeny

1674.png

 

Oboustranné  ( hexagonální, šestihranné )  řemeny  se  používají  u  pohonů
s více než dvěma řemenicemi, kdy je možné využít obě hnací strany řemenu.
Serpentinovým osazením řemenic lze dosáhnout  jejich protiběžného chodu.
Tento princip pohonu se používá u zemědělských strojů, zahradních sekaček,
drtičů, míchadel, spřádacích strojů nebo dopravníků.

 

  •  Zajišťují protiběžný chod sousedních řemenic
  •  Lze použít na běžných řemenicích SPZ, SPA, SPB, SPC

 

1667.png1668.png

Měření délky a značení

Oboustranné řemeny nemají tažné vlákno uloženo jako jednostranné klínové
řemeny v  cca 2/3 výšky, ale vlákno  je uloženo uprostřed.  U řemenů  se  tedy
ještě  uvádí  referenční  délka Le.  Vzhledem  k tomu, že  výrobci  označují  své
řemeny  různou  délkou  v  mm (Li, Lw, Le),  ale vždy  palcovou délkou  v Li,  je
vhodné při označování oboustranných řemenů vždy  používat  palcové  délky
v  Li  (např.  HAA 112)  a  délky  v  mm  používat  především  pro  porovnávání
a přepočty při fyzickém přeměřování.

1670.png

SpinnerČekejte