PAD, PES / guma

Mnoho pohonů vyžaduje  nutný krátkodobý prokluz,  tichý chod,  malé průměry
řemenic, nízké vybrace či  vysokou obvodovou rychlost. Všechny tyto požadavky
splňují ploché hnací řemeny,  které  najdou  uplatnění  u  pohonů  pro  buchary,
drtiče,  katry,  pily,  řezačky,  válcovací stroje, soustruhy, brusky, hoblovky, vodní
elektrárny, ruční stroje, válečkové transportéry a podobně.

 

Výroba

Moderní materiály italského výrobce Chiorino, s elastomerovou vrchní pracovní
vrstvou,   patří  mezi   nejpoužívanější   materiály  pro  výrobu  plochých  hnacích
řemenů.  Polyamidové  (PAD)  nebo  polyesterové  (PES)  tažné  jádro  materiálů
zajišťuje vysoký přenos výkonu. Vrchní elastomerové vrstvy, což jsou syntetické
či přírodní pryže, zajišťují výbornou přilnavost a odolnost pracovnímu prostředí.

 

Všechny elastomerové řemeny se vyrábí na zakázku. Požadovaná délka a šířka
řemenu se oddělí z role vybraného materiálu. Konce vzniklé metráže se strojně
upraví a slepí se ve vyhřívaném lisu při daném čase, teplotě a tlaku.

         

         Spoj lepený                                            Spoj na prsty

 

Dodací doba je 10 dnů od objednání   (nebo 3 pracovní dny s 10% přirážkou). 

 

Jak zjistit délku řemenu

Pokud nelze změřit délku původního řemenu,  zjistěte délku opásáním řemenic
ocelovým metrem.  Pokud nelze změřit délku ani  metrem na řemenicích  (např.
je pohon rozebraný) sdělte nám  níže uvedené  parametry a my  vám správnou
délku spočítáme:
 

  • Osová vzdálenost řemenic pohonu
  • Průměry řemenic pohonu

 

Jaký materiál zvolit pro výběru řemenu

Materiálů pro výrobu plochých řemenů  existuje několik desítek a mezi sebou se
liší tloušťkou, povrchem vnější vrstvy a omezujícími technickými parametry, jako
jsou max. obvodová rychlost,  teplotní odolnost,  min. průměr použité řemenice
a velikost přenášeného výkonu v N/1 cm šíře řemenu.

Vhodný materiál pro výrobu řemenu vám rádi zvolíme a spočítáme, pokud nám
sdělíte alespoň tyto 3 základní informace o vašem pohonu: 
 

  • Minimální průměr řemenice v použitém pohonu
  • Otáčky a průměr hnané řemenice
  • Výkon motoru pohonu

 

Materiály pro výrobu jednostranných plochých řemenů

GTI

Nejpoužívanější materiál pro výrobu jednostranných plochých hnacích řemenů.
Řemeny jsou určeny pro střední a vysoké zátěže. Materiál je dimenzován pro
všechny stroje, pracující v drsnějším prostředí - válcovny, řezačky, hoblovky.

 

GTF

Materiál má díky vrstvě přírodní gumy na třecí straně tichý chod, dobrou adhezi
a nízké vybrace. Díky tomu ale není antistatický a odolný oleji. Materiál je vhodný
pro čistší a neabrazivní pracovní prostředí. Konstrukčně vychází z materiálu GTI.

 

1M6

Materiál původně používaný pouze pro dopravníkové pásy. Díky elastické PES
konstrukci je materiál vhodný pro lehčí pohony s malými průměry řemenic.

 

NT

Materiál původně používaný pouze pro dopravníkové pásy. Díky elastické PES
konstrukci je materiál vhodný pro lehčí pohony s malými průměry řemenic.

 

PT

Materiál původně používaný pouze pro dopravníkové pásy. Díky elastické PES
konstrukci je materiál vhodný pro lehčí pohony s malými průměry řemenic.

 

ST06

Materiál původně používaný pouze pro dopravníkové pásy. Díky elastické PES
konstrukci je materiál vhodný pro lehčí pohony s malými průměry řemenic.

 

T-E

Materiál pro výrobu jednostranných plochých hnacích řemenů. Řemeny jsou
určeny pro vyšší zátěže. Materiál je dimenzován pro všechny stroje, pracující
v drsnějším prostředí, především pro papírenské a dřevařské stroje.

 

Materiály pro výrobu oboustranných plochých řemenů

GGT (T)
Materiál pro výrobu oboustranných plochých hnacích řemenů. Řemeny jsou
určeny pro střední a vysoké zátěže. Materiál je dimenzován pro všechny stroje,
pracující v drsnějším prostředí - válcovny, řezačky, hoblovky, sekačky.

 

DG

Materiál pro výrobu oboustranných plochých řemenů. Speciální guma povrchu
zaručuje vyšší odolnost vůči tření. Vhodný pro falcovačky, klihovačky, pohony
válečkových transportérů, poštovní třídicí stroje, papírenské a kartonážní stroje.

 

DG HS

Materiál pro výrobu oboustranných plochých hnacích řemenů. Řemeny jsou
určeny pro vyšší zátěže. Materiál je dimenzován pro všechny stroje, pracující
v drsnějším prostředí - válcovny, řezačky, hoblovky, sekačky. Vychází z řady GGT.

 

DG-E HS

Materiál pro výrobu oboustranných plochých řemenů. Speciální guma povrchu
zaručuje odolnost vůči tření. PES tažná konstrukce přenese vysokou tažnou sílu.
Vhodný pro pohony papírenských a kartonážních strojů. Konstrukčně vychází
z materiálu DG.

SpinnerČekejte