V-kroužky

V-kroužky jsou elastomerová axiální těsnění, jejich konstrukci tvoří pružné tělo
a z těla vystupující těsnící břit.  Slouží jako ochrana ložisek a jiných hřídelových
uložení proti vnikajícím nečistotám, prachu a stříkajícím kapalinám.  V-kroužek
se nasune na hřídel a společně s ní rotuje.  Jeho v axiálním směru  předsazený
břit přiléhá k těsněné ploše a klouže po ní.  Aby nevznikalo neúnosné tření při
vyšších obvodových rychlostech, chová se V-kroužek  jako odstředivý disk a se
zvyšující rychlosti se odstředivou silou těsnící břit od těsněné plochy odtlačuje.

 

 

2120.png

 

Přehled typů

2117.png

2119.png

2118.png

     
  VA   VS   VL      

 


VA                                                     

Použití:                        axiální rotační těsnění
Materiál:                      NBR 60
Provozní teplota:       -40 °C až +100 °C
Obvodová rychlost:    ≤ 8 m/s 

Materiál:                      FPM 60  (na objednávku)
Teplotní rozsah:         -20 °C až +200 °C
Obvodová rychlost:    ≤ 6,5 m/s

2117-1.png


Design A - standardní provedení. Základna V-kroužku má rovné zadní čelo.

 

VS                                                     


Použití:                        axiální rotační těsnění
Materiál:                      NBR 60
Provozní teplota:       -40 °C až +100 °C
Obvodová rychlost:    ≤ 8 m/s   

Materiál:                      FPM 60 (na objednávku)
Teplotní rozsah:         -20 °C až +200 °C
Obvodová rychlost:    ≤ 6,5 m/s

2119-1.png


Design S - vyztužené tělo. Provedení se zesílenou základnou. Základna
V-kroužku, která obepíná hřídel, je rozšířena zkosením zadní strany.
Díky tomu kroužek pevněji obepíná hřídel.

 

VL                                                     


Použití:                        axiální rotační těsnění
Materiál:                      NBR 60
Provozní teplota:       -40 °C až +100 °C
Obvodová rychlost:    ≤ 8 m/s   

Materiál:                      FPM 60 (na objednávku)
Teplotní rozsah:         -20 °C až +200 °C
Obvodová rychlost:    ≤ 6,5 m/s

2118-1.png


Design L - tenký profil
V-kroužek má užší profil než profil VA. Díky úzkému průřezu je V-kroužek
vhodný pro kompaktní uložení s malým zástavbovým prostorem.

 

 

Funkce, využití, výhody

Díky  menšímu průměru  V-kroužku,  než  je  samotná  hřídel,  lze využít  každý
V-kroužek  pro více průměrů hřídelí.  Pružnost a přizpůsobivost  těsnícího břitu
dovoluje větší tolerance  souososti a úhlové odchylky.  V-kroužky se jednoduše
montují, vykazují nepatrné tření, nevyžadují tvrzenou protiběžnou plochu, mají
dlouhou životnost a jsou vhodné i pro  vysoké otáčky.  Ve zvláštních  případech
je možno použít V-kroužek i jako statické těsnění.  V-kroužky se často  používají
v kombinaci s jinými  typy těsnění,  jako  jejich ochrana.  Pro účinnější ochranu,
například  při vystavení masám zeminy či štěrku, doporučujeme  použít axiální
těsnění VRM.

 

Odolnost a vlastnosti materiálů

NBR
Dobrá odolnost vůči mnoha mazivům a minerálním olejům.
Provozní teplota -40 až +100 °C.

FPM
Odolnost pro minerální oleje a maziva, motorové, převodové a ATF oleje, paliva,
aromatické a chlorované uhlovodíky, odolnost vůči širokému spektru chemikálií.
Provozní teplota -20 až +200 °C.

 

Vlastnosti statického povrchu

V-kroužek pracuje proti statickému povrchu. U styčných ploch povrchu by měla
být zachována  drsnost povrchu u nemazaných těsnění Rt = 1 - 10  a  u  těsnění
mazaných tukem Rt = 10 - 20 .  U těsnění , která jsou mazána olejem je dùležité,
aby dotyková plocha neměla žádnou povrchovou strukturu  závislou  na směru
pohybu.  V opačném případě by se měl  povrch upravit, např. soustružením, do
protiběžné spirály.

Materiál                        Doporučená tvrdost            Média
Uhlíková ocel                125 - 150 HV                          Kaly, prach
Litina                              190 - 270 HV                          Kaly, prach
Cast bronz                    100 - 160 HV                           Voda, prach
Vstřikovaný hliník          90 - 160 HV                           Vodní mlha
Nerezová ocel              150 - 200 HV                           Voda

 

Montáž

Montáž  V-kroužku je  jednoduchá a  časově  nenáročná.  Na hřídel se nasazuje
navlečením a v případě, že má kroužek dostatečný průměr, lze ho i přetáhnout
přes přírubu.  Průměr  V-kroužku  v  nenapnutém  stavu  je menší,  než průměr
hřídele, na kterou se nasunuje. Díky tomu  lze použít  jednu velikost  V-kroužku
pro více průměrů hřídelí.  V případě nutnosti náročné demontáže hřídele  nebo
jiné komponenty, je vhodné použít rozdělený kroužek. Ten pak musí být slepen
nebo vulkanizován na místě.

SpinnerČekejte