Kompaktní sady

Těsnicí sady,  podobně jako manžety,  slouží k utěsnění tlaku  pracovního média
u hydraulických a pneumatických válců  při vzájemném posuvném pohybu mezi
válcem a pístem.  Jsou složeny z  více  komponentů.  Sady vykazují,  v porovnání
s manžetami, lepší radiální přítlak u nulového tlaku a lépe těsní v klidové poloze
nebo při působení  minimálního tlaku.  Sady jsou také více univerzální vzhledem
k možnosti  těsnit hydraulické nebo pneumatické systémy. Některé sady mohou
těsnit i oboustranně.

 

2300.png

 

Přehled typů

 

Pístní těsnění

2294.png 2296.png 2297.png 2295.png  
K 03 KPOR 30 KPUOR 70   KDS 01 (na poptávku)
 

 

Pístnicová těsnění

SPOR 31                     


Materiál:                  1 ks těsnicí kroužek PTFE bronze
                                  1 ks přítlačný kroužek NBR 70
Použití:                     Hydraulické těsnění pístnicové
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 15 m/s
Provedení:               Jednočinné

2299.png


Pístnicové  jednočinné  těsnění  složené  z  těsnicího  kroužku  a  přítlačného
kroužku. Vhodné pro lehké a střední aplikace. Má velmi nízké tření a plynulý
chod  i  při  pomalých  zdvizích.  Do  axiálně uzavřených drážek  mohou  být
instalovány pouze větší průměry.
Alternativní označení:  S 16, DS129PTFE Seal Jet

 

SDS 01 3/2        ševron   


Materiál:                  1 ks přítlačný kroužek NBR ševron
                                  1 ks opěrný kroužek NBR ševron
                                  3 ks Y manžeta NBR ševron
                                  2 ks Y manžeta NBR 90

Použití:                     Hydraulické těsnění pístnicové
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 0,5 m/s
Provedení:               Jednočinné

2298.png


Jednočinné sedmidílné pístnicové těsnění  (2 krajní kroužky + 5 ks stříškových Y
manžet (2 ks NBR + 3 ks NBR-ševron). Tato kombinace zajišťuje minimální úniky
a dlouhodobou těsnicí funkci i v náročných podmínkách  (tlakové rázy, vibrace).
Instalace vždy do axiálně přístupné drážky.
Alternativní označení:  DS110 Seal Jet 

 

Pístní těsnění


K 03                            


Materiál:                  1 ks těsnicí kroužek NBR 80
                                  2 ks opěrný kroužek PE
                                  2 ks vodicí kroužek POM
Použití:                     Hydraulické těsnění pístní
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 0,15 m/s, 250 bar 0,5 m/s 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 5 m/s
Provedení:               Dvojčinné

2294-1.png


Pístní dvojčinné těsnění s integrovaným vedením.  Výborně  těsní i  při náhlých
změnách tlaku. Vhodné pro širokou škálu středně těžkých aplikací. Jednoduchá
montáž i na nedělený píst. Integrované vedení umožňuje použítí kratšího pístu.
Alternativní označení: K 780

 

KPOR 30                    


Materiál:                  1 ks těsnicí kroužek PTFE bronze
                                  1 ks přítlačný kroužek NBR 70
Použití:                     Hydraulické těsnění pístní
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 5 m/s
Provedení:               Dvojčinné

2296-1.png


Pístní dvojčinné těsnění složené z těsnícího kroužku a přítlačného O-kroužku.
Vhodné pro širokou škálu lehkých a středně těžkých aplikací.  Má velmi nízké
tření a  plynulý chod  i  při pomalých zdvizích.  Do axiálně uzavřených drážek
mohou být instalovány pouze větší průměry.
Alternativní označení: K 54, DK108PTFE Seal Jet

 

KPUOR 70                  


Materiál:                  1 ks těsnicí kroužek PU 95
                                  1 ks přítlačný kroužek NBR 70
Použití:                     Hydraulické těsnění pístní
Provozní tlak:          ≤ 250 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 0,5 m/s
Provedení:               Dvojčinné

2297-1.png


Pístní dvojčinné těsnění složené  z těsnicího kroužku a přítlačného kroužku.
Vhodné pro lehké a střední aplikace. Výborně těsní i u vysoce namáhaných
spojů.  Do axiálně uzavřených drážek  mohou být  instalovány pouze větší
průměry.

 

KDS 01 1/0        ševron


Materiál:                  1 ks přítlačný kroužek POM

                                  1 ks podpěr kroužek NBR ševron
                                  1 ks Y manžeta NBR ševron
Použití:                     Hydraulické těsnění pístní
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 0,5 m/s
Provedení:               Jednočinné

2295-1.png


Sada KDS 01 1/0 je hydraulické jednočinné pístní těsnění složené ze 3 dílů.
Tato kombinace  těsnicí manžety ševron a  přítlačných kroužků  zajišťuje minimální
úniky při klidovém tlaku a dlouhodobou těsnící funkci v náročných pracovních
podmínkách.
                                                                                              NA OBJEDNÁVKU !!!

Pístnicová těsnění


SPOR 31                     


Materiál:                  1 ks těsnicí kroužek PTFE bronze
                                  1 ks přítlačný kroužek NBR 70
Použití:                     Hydraulické těsnění pístnicové
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 15 m/s
Provedení:               Jednočinné

2299-1.png


Pístnicové  jednočinné  těsnění  složené  z  těsnicího  kroužku  a  přítlačného
kroužku. Vhodné pro lehké a střední aplikace. Má velmi nízké tření a plynulý
chod  i  při  pomalých  zdvizích.  Do  axiálně uzavřených drážek  mohou  být
instalovány pouze větší průměry.
Alternativní označení:  S 16, DS129PTFE Seal Jet

 

SDS 01 3/2        ševron   


Materiál:                  1 ks přítlačný kroužek NBR ševron
                                  1 ks opěrný kroužek NBR ševron
                                  3 ks Y manžeta NBR ševron
                                  2 ks Y manžeta NBR 90

Použití:                     Hydraulické těsnění pístnicové
Provozní tlak:          ≤ 400 bar 
Provozní teplota:   -30 °C až +100 °C
Rychlost posuvu:    ≤ 0,5 m/s
Provedení:               Jednočinné

2298-1.png


Jednočinné sedmidílné pístnicové těsnění  (2 krajní kroužky + 5 ks stříškových Y
manžet (2 ks NBR + 3 ks NBR-ševron). Tato kombinace zajišťuje minimální úniky
a dlouhodobou těsnicí funkci i v náročných podmínkách  (tlakové rázy, vibrace).
Instalace vždy do axiálně přístupné drážky.
Alternativní označení:  DS110 Seal Jet 

 

 

Výběr vhodného těsnění

Při výběru typu těsnění je důležité znát maximální provozní tlak systému, a zda
bude  těsnění použito  pro  hydrauliku nebo pneumatiku.  Zástavbové rozměry
musí být shodné s rozměrovým označením těsnicí sady.

 

Píst, pístnice a válec
Hydraulická  a  pneu  těsnění se vyrábí  podle  místa osazení ve válci jako pístní,
pístnicová,  případně univerzální.  Pístní těsnění  se  nasazuje  do drážky v pístu
a spolu s pístem vykonává přímočarý pohyb vzhledem k válci.  Naopak  těsnění
pístnicové  se  vkládá  do  drážky  v  hlavě  válce  a  spolu s válcem  se pohybuje
vzhledem  k pístnici  (pístní tyči, na jejímž konci je umístěn píst). Pracovní  válec,
který má  fungovat  jako jeden hydraulický systém,  musí  být  tedy vždy osazen
jednočinným pístnicovým těsněním a jeho válec pístním dvojčinným  těsněním,
případně kombinací dvou zrcadlově uložených jednočinných pístních těsnění.


Rozměr

Zástavbový rozměr musí být shodný s rozměry d x D x L, kterými je označeno
těsnění.
 

Provozní parametry
Každé těsnění je omezeno  svými provozními limity (maximální provozní tlak,
teplota, maximální rychlost posuvu,  vhodné médium).  Aby těsnění  správně
fungovalo, musí být při provozu tyto limity dodrženy.

SpinnerČekejte