Vodící pásky

Funkcí  vodicí pásky  a  kroužku z  ní  vyrobeného je přesně vést píst ve válci
a  pístnici  v  hlavě  válce  a  absorbovat  příčné síly,  které  mezi sebou  vyvíjí
pohyblivé části  hydraulického  nebo pneumatického systému.  Vodicí pásky
se  podobně  jako  hydraulická  těsnění  instalují  do drážky v pístu  nebo  do
drážky v hlavě válce.  Díky vystředění  je  také zamezeno přímému kluznému
styku kovových povrchů pístu a válce a tím je zajištěno i optimální fungování
instalovaných těsnicích prvků.

Vedení jsou vyrobena z polymerových materiálů a oproti kovovým vedením
mají tyto výhody:

  •  Výrazně delší životnost.
  •  Hladší chod.
  •  Zamezují opotřebení povrchů válce i za přítomnosti nečistot.
  •  Vysoká odolnost i při nedostatečném mazání.
  •  Lepší rozložení zatížení při deformaci.

 

2095.png
 

Přehled typů

FB 1                                                     


Materiál:                      PTFE plněný bronzem   
Použití:                         hydraulika
Provozní teplota:       -60 °C až +200 °C
Povrchový tlak:           ≤ 15 N/mm2
Rychlost posuvu:        ≤ 15 m/s

1982.png

Vodicí páska  FB 1 je vyrobena ze sloučeniny PTFE. Díky tomu umožňuje
plynulý pohyb bez trhavých momentů. Páska vykazuje vysokou teplotní
a  chemickou odolnost.  Je určena  pro středně velký  povrchový tlak do
uzavřených instalačních drážek.

Alternativní označení: GS 01

 

FB 5                                                     


Materiál:                      HGW tkanina   
Použití:                         hydraulika
Provozní teplota:       -50 °C až +130 °C
Povrchový tlak:           ≤ 350 N/mm2
Rychlost posuvu:        ≤ 1 m/s

1983.png

Vodicí páska  FB 5  je vyrobena  z HGW tkaniny, která  je impregnována
fenolovou pryskyřicí s přísadou PTFE.  Tato odolná páska je určena pro
velké povrchové tlaky do uzavřených instalačních drážek.
Alternativní označení: GS 05, CH1210

SpinnerČekejte