Pouzdra TB

Kuželová  upínací pouzdra TB (Taper Bush)  slouží  k upínaní  TB řemenic
nebo jiných prvků s TB nábojem na  hřídel. Při montáži  se  pouzdro vloží
do  náboje  a  volně, pouze ručně, se do nalícovaných  otvorů našroubují
montážní šrouby. Tento komplet  se usadí na hřídel  tak, aby  pero lehce
vjelo do drážky. Střídavým utahováním  montážních  šroubů se  pouzdro
vtlačí do  náboje a  pevně uchytí  na hřídeli.  Pouzdra TB je možno použít
i  na hřídelích bez drážky  bez použití  zajišťovacího pera. Sníží se tím  ale
velikost maximálního přenášeného krouticího momentu.

 

Pouzdro TB

                Typ A                                                      Typ B

        Pouzdra 1008 - 3030                              Pouzdra 3525 - 5050 
 

2208.png 2211.png
2207.png 2210.png
2209.png 2212.png

 

Mezi typem A a B (2 nebo 3 upínací šrouby) nelze vybírat. Tvar pouzdra
je předem daný dle jeho velikosti.

 

Konstrukce, provedení, značení

Každá TB řemenice nebo jiný prvek upínaný TB pouzdrem obsahuje ve
svém  označení  č. TB pouzdra,  kterým  se  upíná. Každé  č. pouzdra se
vyrábí  ve variantách pro různé  průměry hřídelí. Označení konkrétního
upínacího  pouzdra  tedy vždy obsahuje  své  číslo + průměr hřídele, na
kterou je možné pouzdro nasadit. Například TB 1210 - 20.  

 

Návod na montáž a demontáž upínacích pouzder TB

Montáž

 1. Před montáží  je nutno  očistit a odmastit všechny dosedací
  plochy a závity.
 2. Namažte závity, pouzdro vložte do řemenice a usaďte ho do
  správné polohy.
 3. Lehce zašroubujte šrouby do vzniklých nalícovaných otvorů.
 4. Nyní celý komplet usaďte na hřídel tak, aby pero lehce vjelo
  do drážky.
 5. Utáhněte šrouby předepsaným utahovacím momentem.
 6. Po krátké době provozu (0,5-1 hod.) překontrolujte  utažení.

 

Demontáž

 1. Vyšroubujte šrouby z montážních otvorů a našroubujte je do
  demontážních otvorů.
 2. Současným utahováním šroubů uvolněte řemenici z pouzdra.
 3. Pouzdro stáhněte z hřídele.   
SpinnerČekejte