Pouzdra RCK (TLK)

Svěrná pouzdra  umožňují  pevné uchycení  rotujících  prvků (řemenice,
ozubená kola, setrvačníky) na hřídel. Pouzdro se vkládá do válcové díry
v náboji  a tento  komplet  se  nasune  a  usadí  na  hřídel.  Utahováním
montážních  šroubů  pouzdra  na  sebe  působí  posuvné  kužely,  které
roztáhnou stěny pouzdra a vyvinou upevňovací tlak,  působící na hřídel
i náboj.  Pouzdra  jsou schopná odstranit  toleranci  díry a prvek přesně
vycentrovat.  Při tomto typu upínání se  nepoužívá pojistné pero a není
tedy potřeba ani drážkovat hřídel a náboj.

Při demontáži upnutého prvku se montážní  šrouby nejdříve vyšroubují
z pouzdra  a  poté se zpětně  našroubují,  ale  do demontážních  otvorů.
Tlak vyvinutý utahováním těchto šroubů kužely pouzdra od sebe oddálí.

 

Přehled typů

RCK 11                                                     

Nejkvalitnější a nejuniverzálnější typ svěrného pouzdra   ze   všech   námi   nabízených   typů.
Pouzdro   je   vhodné   pro   přenos   vysokých
krouticích momentů v náročných podmínkách.

Samostředící
 

2246.png

2231.png

 


 

RCK 13                                                     

Je vhodné  pro  přenos  středních až  vysokých
krouticích momentů. Má výbornou středovost.
Při  montáži  může  dojít  k malému  axiálnímu
posuvu. Pouzdro je zapuštěné v díře a pracuje v opačném režimu než pouzdro RCK 60.

Samostředící
 

2247.png

2232.png

 


 

RCK 15                                                     

Je  vhodné pro  přenos  středních  až vysokých krouticích  momentů a  pro  spojení  vyžadující
radiální i axiální přesnost umístění. Pouzdro je
funkčně  a   tvarově  shodné  s  typem  RCK 16,
vyrábí se ale v menších průměrech.

Samostředící

2248.png

2233.png

 


 

RCK 16                                                     

Je vhodné  pro přenos středních až  vysokých krouticích  momentů a pro spojení  vyžadující
radiální i axiální  přesnost umístění.  Pouzdro
je funkčně a tvarově  shodné s typem RCK 15,
vyrábí se ale ve větších průměrech.

Samostředící

2249.png

2234.png

 


 

RCK 19                                                     

Pouzdro se  nevkládá  klasicky  do válcové díry
upínaného  prvku,  ale  nasazuje  se  na  dutou
hřídel,  do  které  je  vložena   hřídel   plná.   Po
utažení  montážních  šroubů  pouzdra  je  dutá
hřídel pevně uchycena. Dutou hřídelí může být
např.  prodloužený   náboj   upínaného  prvku.
Pouzdro  je  vhodné  pro přenos  středních  až
vyšších krouticích momentů.

Samostředící

2250.png

2235.png

 


 

RCK 40                                                     

Je  vhodné  pro  přenos   středních   krouticích
momentů u standardních  aplikací.  Pro dobré
vystředění  je  nutné  pouzdro dobře  radiálně
usadit. Pracuje podobně jako pouzdro RCK 45.

Není samostředící

2252.png

2236.png

 

 


 

RCK 45                                                     

Je   vhodné   pro    přenos   nižších    krouticích
momentů a  pro nenáročná spojení  vyžadující
rychlou    montáž    a   demontáž.    Pro  dobré
vystředění  je  nutné  pouzdro dobře  radiálně
usadit. Pracuje podobně jako pouzdro RCK 40.

Není samostředící

2253.png

2237.png

 


 

RCK 50                                                     

Pouzdro se skládá  ze dvou kuželových kroužků,
které  se   umístí   mezi  válcovou   díry  v  náboji
a hřídel.   Kroužky  musí   být   vždy   instalovány
s napínací přírubou (příruba není součástí setu),
která na kroužky vyvine dostatečně velký axiální
tlak. Pouzdro není samostředící a je vhodné pro
přenos nižších krouticích momentů.

Není samostředící

2254.png

2238.png

 


 

RCK 55                                                     

Upínací pouzdro  se vkládá se do válcové díry
v náboji a tento komplet se  nasune na hřídel.
Utažením   centrální   matky  dojde  k  upnutí.
Pouzdro  je  určeno  pro  přenos   nízkých   až
středních krouticích momentů u kompaktních
aplikací.

Není samostředící

2255.png

2239.png

 


 

RCK 60                                                     

Je vhodné pro  přenos  středních  až vysokých
krouticích momentů. Má výbornou středovost.
Při  montáži  může dojít  k malému  axiálnímu
posuvu. Pouzdro  RCK 60  je zapuštěné  v díře
a   pracuje  v  opačném  režimu  než  pouzdro
RCK 13.

Samostředící

2256.png

2240.png

 


 

RCK 61                                                     

Je vhodné  pro  přenos  středních  krouticích
momentů.   Protože   při   montáži    dochází
k malému axiálnímu posuvu hřídele v náboji,
lze tuto  axiální sílu využít  k upnutí (stlačení)
přiléhajících součástí na náboj.

Samostředící

2257.png

2241.png

 


 

RCK 70                                                     

Je  vhodné pro  přenos  středních  a  vyšších
krouticích momentů a pro upnutí, vyžadující
soustřednost  a  zachování   kolmosti   stran.
Oproti typu  RCK 71 nemá  opěrný   kroužek,
eliminující axiální posun při montáži.

Samostředící

2258.png

2242.png

 


 

RCK 71                                                     

Je  vhodné   pro   přenos   vyšších   krouticích
momentů  a  pro  upnutí,  vyžadující  dobrou
soustřednost   a  zachování   kolmosti   stran.
Pouzdro je osazeno (oproti RCK 70) opěrným
kroužkem,  který  zcela  zamezuje  axiálnímu
pohybu při montáži.

Samostředící

2259.png

2243.png

 


 

RCK 80                                                     

Je určeno pro přenos středních  krouticích
momentů. Je vhodné do nábojů s tenkými
stěnami  a pro  spojení  vyžadující radiální
i axiální přesnost umístění.

Samostředící

2260.png

2244.png

 


 

RCK 95                                                     

Pouzdro umožňuje pevné spojení dvou hřídelí
ležících  na  stejné  ose.  Při montáží  musí  být
pouzdro  nasunuto  na střed  spoje  hřídelí.  Je
vhodné   pro   přenos   středních   a   vysokých
krouticích momentů. Výhodou pouzdra je také
jeho rychlá montáž a demontáž.

Samostředící
 

2261.png

2245.png

 

SpinnerČekejte