Detail nákupního koše
Neodhlašujte se z účtu. Při příští návštěvě vás prohlížeč automaticky
přihlásí a bude si pamatovat obsah neodeslaného košíku
(musí být povoleny cookies).

Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!
Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 99,- Kč bez DPH (1 balík do 30kg)
Cena přepravného u platby převodem: 79,- Kč bez DPH (1 balík do 30kg)

Dodací adresa

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:
Těsnící prvky > O-kroužky

O - kroužky

 

                                                                                                              Zboží v e-shopu 

O - kroužky  jsou pryžové  uzavřené  kruhové  prstence  s kruhovým  průřezem.
Těsnícího účinku O - kroužku se dosáhne jeho uložením do drážky a následným
stlačení  při montáži.  Takto lze  mezi sebou oddělit  dvě různá  kapalná nebo
plynná prostředí, včetně jejich rozdílných tlaků.  Působí-li na kroužek provozní
tlak, těsnící účinek se po určitou mez ještě zvyšuje.

Naše nabídka obsahuje cca 7.000 rozměrově a materiálově různých O - kroužků.
Při vyhledávání doporučujeme  aktivně používat volbu tolerancí. Ta vám umožní
záměny mezi  téměř shodnými  rozměry.  Například 63,09 x 3,53  vs  63 x 3,53.

 

Úspěšná aplikace těsnění je podmíněna správnou volbou rozměru, materiálu
a jeho tvrdosti. Nejčastěji používaným materiálem je NBR 70.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály, vlastnosti a odolnost

 


NBR

Tvrdost ShA                  Teplotní odolnost

NBR 60                           -30 °C až   +60 °C
NBR 70                           -30 °C až +100 °C
NBR 80                           -30 °C až   +90 °C
NBR 90                           -30 °C až +100 °C


 

Materiál NBR (nitril - butadien rubber) je základní a nejvíce používaný materiál
pro výrobu O - kroužků. Používá se v mnoha  aplikacích v běžných  prostředích.
Je odolný:
Minerální, rostlinné a živočišné tuky a oleje, benzín, nafta, olej, petrolej, alifatické
uhlovodíky,  voda do +80 °C,  glykol,  hydraulické oleje  H,  HL,  HLP.   Nehořlavé
tlakové kapaliny HFA, HFB, HFC do +50 °C.
Není odolný:
Ozon, počasí, aromatické uhlovodíky, benzín super, trichloretylen, silné kyseliny,
polární rozpouštědla (keton, aceton), brzdové kapaliny na bázi glykolu.

 


FPM

Tvrdost ShA                  Teplotní odolnost
FPM 80                           -20 °C až +220 °C


 

Materiál FPM (fluorkaučuk,  viton,  fluorel)  odolává  vyšším teplotám, širokému
spektru chemikálií, pohonným hmotám, olejům, stárnutí a povětrnostním vlivům.
Je odolný:
Široké spektrum chemikálií, ozon,  počasí,  vakuum (téměř neprupustný pro plyny).
Minerální, rostlinné, živočišné, syntetické a silikonové tuky a oleje. Pohonné hmoty.
Převodové a AFT oleje do +150 °C. Nehořlavé hydraulické tlakové kapaliny HFD. 
Alifatické (metan, acetylen), aromatické (benzen, styren) a chlorované uhlovodíky
(freon). Voda do +80 °C.
Není odolný:
Polární rozpouštědla ( aceton, keton ), amoniak,  nízkomolekulární  organické
kyseliny (mravenčí, octová), přehřátá vodní pára, brzdové kapaliny na bázi glykolu.

 


SI                                                     

Tvrdost ShA                  Teplotní odolnost
SI 50                                -55 °C až +180 °C
SI 60                                -55 °C až +180 °C
SI 70                                -55 °C až +200 °C
SI 90                                -55 °C až +180 °C


 

Materiál SI (MVQ, silopren)  odolává  vyšším  teplotám.  Je zdravotně  nezávadný
(vhodný pro potravinářství). Dobře odolává vodě. Má stabilní pružnost, chladovou
flexibilitu, je ale málo  odolný otěru.  Má  malou odolnost v chemickém prostředí.
Je odolný:
Voda do +100 °C,  pára krátkodobě do +120 °C a 1,5 bar,  kyslík,  ozon,  stárnutí.
Alifatické motorové, převodové, živočišné a rostlinné tuky a oleje, zředěné solné
roztoky. Hydraulické kapaliny HFD-R a HFD-S,  brzdové kapaliny na  bázi glykolu,
vysokomolekulární chlorované aromatické uhlovodíky (chlordifenyl, klofen),
Není odolný:
Pohonné hmoty, aromatické uhlovodíky (minerální olej, benzol, toluen), silikonové
tuky a oleje, nízkomolekulární chlorované uhlovodíky (trychloretylen).  Všeobecně
má malou odolnost  kyselinám a zásadám.  Má malou odolnost otěru  a přetržení.
Je vysoce propustný pro plyny.

 


EPDM

Tvrdost ShA                  Teplotní odolnost
EPDM 70                        -45 °C až +130 °C


 

Materiál EPDM (keltan, buna, ethyl-propylen) má středně dobrou mechanickou
pevnost. Je odolný horké vodě a pracím prostředkům.
Je odolný:
Horká voda a pára, ozon, počasí stárnutí. Mycí a prací prostředky, hydroxid sodný,
draselný louh.  Silikonové tuky a oleje,  polární rozpouštědla,  mnoho organických
a anorganických zředěných kyselin a chemikálií.  Brzdové kapaliny na bázi glykolu
až do +150 °C. Hydraulické kapaliny HFD-R.
Není odolný:
Všechny minerální produkty (oleje, maziva, paliva).

 


PTFE                                              

Tvrdost ShD                  Teplotní odolnost
PTFE (≥ 51)                     -200 °C až +260 °C


 

Materiál PTFE (teflon) má téměř univerzální chemickou a tepelnou odolnost.
Je  fyziologicky nezávadný a dielektrický.  Vzhledem  ke svým mechanickým
vlastnostem se používá pouze jako statické těsnění.               

Je odolný:
Univerzální chemická odolnost, kromě elementárního  fluoru a alkalických kovů
(kalium, lithium. nátrium) a to při vysoké teplotě a tlaku. Výborná pevnost v tahu.
Není odolný:
Vysoký stupeň opotřebení.                                                          NA OBJEDNÁVKU !!!
                                                                                                   


FEP / FPM,    FEP / SI

Tvrdost ShA                  Teplotní odolnost
FEP / FPM                       -15 °C až +200 °C
FEP / SI                            -55 °C až +200 °C            


 

O - kroužky pro velmi  vysoké tepelné nebo chemické zatížení.  Jádro O - kroužku
je  opláštěno bezešvým  pouzdrem  z materiálu FEP, který má  extrémně vysokou
chemickou odolnost  a chrání pružný materiál  jádra. FEP (fluorovaný ethylen) má
velmi nízký koeficient tření a podobné vlastnosti  jako PTFE. Vzhledem k omezené
flexibilitě  je při instalaci doporučena zvýšená opatrnost  a před instalací je vhodné
O-kroužek zahřát ve vodě nebo oleji na teplotu cca 90 °C.      
Je odolný:
Odolnost je závislá na odolnosti materiálu jádra (FPM nebo SI). Těsnění nachází
uplatnění např. v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

                                                                                                         NA OBJEDNÁVKU !!!
 


KALREZ

                       Tvrdost ShA    Teplotní odolnost
Kalrez 6375             83                    +275 °C
Kalrez 4079             ??                     +316 °C
Kalrez 7075             ??                     +327 °C


 

KALREZ (FFKM) je perfluoroelastomer s plně fluorovaným polymerním řetězcem
s obsahem fluoru  více než 71 %.  Kalrez v sobě  slučuje  vlastnosti  materiálů
FPM a Teflon.  Je tedy pružný,  teplotně odolný a má téměř univerzální chemickou
odolnost. Odolává více jak 1800 chemikáliím, rozpouštědlům a plazmatu a odolává
teplotě až 327 °C.  Materiál vyvinula a výrobky produkuje  technologická společnost
DuPont ™, která má za sebou vynálezy takových materiálů, jako  je nylon,  neopren
a kevlar. O - kroužky Kalrez se používají v nejnáročnějších provozech, kde poskytují
dlouhodobou odolnost  agresivnímu prostředí  a na minimum  snižují  kontaminaci
polovodičů  a  těsněných  látek, např. ve farmaceutickém nebo elektrotechnickém
průmyslu.  Podle sloučenin materiálu a  jeho specifických vlastností  je nabízeno
cca 10 modifikací materiálu, z nichž uvádíme 3 nejpoužívanější:
                                                                                          

Kalrez 6375      odolnost do 275 °C, černý
Odolnost širokému spektru chemikálií a teplot.  Dobře se hodí  pro kombinované
procesy výroby, protože má vynikající odolnost vůči kyselinám, zásadám i aminům.
Je vhodný i pro použití v horké vodě, páře  a čistém ethylenoxidu a propylenoxidu.

Kalrez 4079      odolnost do 316 °C, černý
Nízký objem bobtnání a malá deformace v tlaku.  Vynikající chemická odolnost,
mechanické vlastnosti  a teplotní stabilita i  při cyklických teplotách.  Materiál byl
vyvinut pro chemický a uhlovodíkový průmysl. Maximální provozní teplota 316 °C.

Kalrez 7075      odolnost do 327 °C, černý
Nejvhodnější pro tepelné aplikace, difúzní pece, polovodičové oxidace a letecký
průmysl.  Výborná stabilita  při cyklických teplotách.  Díky výborné mechanické
stabilitě je vhodný pro statická i dynamická těsnění.  Materiál se nedoporučuje
používat v horkých aplikacích vody a páry a v kontaktu  s horkými  alifatickými
aminy (ethylenoxid). Maximální nepřetržitá provozní teplota 327 °C. 

                                                                                                         NA OBJEDNÁVKU !!!
 


 

 


Značení O - kroužků

 

Správně:  30 x 3 NBR 70 (vnitřní průměr x průměr průřezu, materiál, tvrdost).

Pozor na staré manuály:

  • V nich se ještě můžete setkat s označením jako vnitřní x venkovní průměr.
  • V nich jsou ještě O-kroužky Rubena dle normy PN 029280 označovány
    jejich zástavbovým prostorem. 

          Příklad:
          7,6 x 2,3  = správné označení d1 x d2
          12 x 8      = označení O-kroužku 7,6 x 2,3 jeho zástavbovým prostorem
   ale  8 x 12      = označení O-kroužku 8 x 2 vnitřním a venkovním průměrem

 

 

 

Volba drážky, rozměru, materiálu a tvrdosti      

 

Aby byla aplikace těsnění úspěšná, je nutno podle provozních podmínek
a pracovního prostředí správně zvolit rozměr, materiál a jeho tvrdosti.

Jak vybrat rozměr a jaké jsou souvislosti mezi drážkou, rozměrem,
materiálem a tvrdostí, se dozvíte ZDE v našem katalogu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Pikron 2015.  Realizováno redakčním systémem   Webredaktor.
Tento účet již existuje.
Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním účtem (shodný login) více odběratelů (např. vašich poboček), pokračujte v registraci.
K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace