O-kroužky

O-kroužky jsou pryžové uzavřené kruhové prstence s kruhovým průřezem. Těsnicího účinku O-kroužku se dosáhne jeho uložením do drážky a následným stlačení při montáži. Takto lze mezi sebou oddělit dvě různá kapalná nebo plynná prostředí, včetně jejich rozdílných tlaků. Působí-li na O-kroužek provozní tlak, jeho těsnící účinek se po určitou mez ještě zvyšuje.
Filtr produktů
skrýt filtr
Skupina zboží
Název zboží
Dostupnost
Cena
Šířka
Počet
 
27 ks
0,42 Kč0,51 Kč vč. DPH
ks
26 ks
4,33 Kč5,24 Kč vč. DPH
ks
107 ks
0,43 Kč0,52 Kč vč. DPH
ks
27 ks
3,91 Kč4,73 Kč vč. DPH
ks
429 ks
0,46 Kč0,56 Kč vč. DPH
ks
21 ks
3,91 Kč4,73 Kč vč. DPH
ks
81 ks
2,93 Kč3,55 Kč vč. DPH
ks
15 ks
0,80 Kč0,97 Kč vč. DPH
ks
24 ks
3,91 Kč4,73 Kč vč. DPH
ks
85 ks
4,07 Kč4,92 Kč vč. DPH
ks
92 ks
4,82 Kč5,83 Kč vč. DPH
ks
1 ks
4,33 Kč5,24 Kč vč. DPH
ks
14 ks
11,10 Kč13,43 Kč vč. DPH
ks
28 ks
4,43 Kč5,36 Kč vč. DPH
ks
74 ks
4,95 Kč5,99 Kč vč. DPH
ks
4 ks
4,95 Kč5,99 Kč vč. DPH
ks
21 ks
6,10 Kč7,38 Kč vč. DPH
ks
167 ks
4,51 Kč5,46 Kč vč. DPH
ks
51 ks
6,25 Kč7,56 Kč vč. DPH
ks
49 ks
18,32 Kč22,17 Kč vč. DPH
ks
O - Kroužky

O - kroužky jsou přesné těsnící prvky kruhového průřezu, zabraňující nežádoucí ztrátě kapalin nebo plynů. Těsnícího účinku OK se dosáhne stlačením kruhového profilu kroužku v drážce. Působí-li na kroužek ještě provozní tlak, těsnící účinek OK se ještě po určitou mez zvyšuje. Podle provozních podmínek a pracovního prostředí volíme vhodný materiál, tvrdost a rozměr. Nejčastěji používaným materiálem je NBR s tvrdostí 70 Shore A.

Úspěšná aplikace a dobré utěsnění je podmíněno správnou volbou těchto parametrů:
Pokud možno, volíme O - kroužek s největším průřezem, který je konstrukčně ještě pro daný případ možný. Takový OK lépe těsní na dosedací ploše a mnohem lépe vyrovnává případné nerovnosti.

Statické těsnění

Při statickém těsnění by se vnitřní průměr kroužku d1 měl rovnat vnitřnímu průměru drážky při těsnění zvenku nebo průměru pístnice při těsnění zevnitř.

Při statickém těsnění rozlišujeme dva druhy stlačení:
  • Radiální stlačení - (ventily, armatury,hydraulické a pneumatické válce atd..) Pokud je těsnící spára rovna nule, je možno utěsňovat tlaky do 500 barů i více. Při vysokých nebo pulzujících tlacích se doporučuje použít opěrných kroužků.
  • Axiální stlačení - (těsnění přírub, vík atd... ) Je třeba dbát na pevné usazení těsnících ploch, aby se ani pod tlakem nemohly rozpojit a nemohlo dojít k vytvoření nežádoucí spáry. Při této optimální konstrukci kovových dílů mohou být utěsňovány tlaky 1000 barů i více.

Dynamické těsnění

Pro výběr správného O - kroužku platí pro hydrauliku i pneumatiku podobná pravidla. Nasazení OK pro dynamické těsnění má určité meze, protože při kluzkém pohybu je potřeba mazání za stoupajícího tlaku ztíženo. Tím se zvyšuje otěr, vzniká místní přehřátí a tím dochází k rychlému opotřebení. Je tedy hned v úvodu potřeba připomenout, že pro dynamická těsnění není O - kroužek ideálním těsnícím prvkem a v mnoha případech je vhodné volit jiné těsnící prvky, jako například manžety.

Hydraulika - Pro životnost kroužku je rozhodující druh maziva, počet a délka zdvihů, jakost povrchových ploch kovových součástek. Neměl by být překročen tlak 10 MPa a pohyb 0,3 m/s. Pro válce s dlouhým zdvihem a s velkou rychlostí nejsou proto O- kroužky příliš vhodné.

Pneumatika - V pneumatice se sice dosahuje menších tlaků, mazání však oproti hydraulice není optimální.
SpinnerČekejte