Whistleblowing

Naše firma přijímá oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. Níže naleznete přehled všech komunikačních kanálů a podrobný návod, jak podat a sledovat vaše oznámení. Každá zpráva, kterou předložíte, bude zpracována pouze zodpovědnou osobou. Ostatní osoby k těmto oznámením nemají přístup.

Zodpovědná osoba: Michaela Tichá
Email: michaela.ticha@arkov.cz
Telefon: +420 602 859 360

Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

Písemně

Zabezpečeným dotazníkem: https://report.whistleb.com/cs/axinter

Ústně

Na telefonním čísle +420 602 859 360

Osobně

Po předchozí domluvě na výše uvedeném čísle.

Naše směrnice
Whitleblowing směrnice

SpinnerČekejte