Detail nákupního koše
Objednávky odeslané do 12,30 hod expedujeme v den objednání !!!

Pokud se neodhlásíte z účtu, měl by vás prohlížeč při příští návštěvě automaticky přihlásit a zobrazit vám i obsah neodeslaného košíku.

Poznámka k objednávce:
Vaše číslo objednávky:

Doprava a platba

Způsob dopravy:
Způsob úhrady:
Cena přepravy: Cena přepravného u platby dobírkou: 105,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)
Cena přepravného u platby převodem: 85,- Kč bez DPH (1 balík do 30 kg)

Dodací adresa (upravit)

Název firmy
(jméno a příjmení):
Kontaktní osoba:
Ulice č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:
Těsnění > O, X kroužky > O-kroužky

O-kroužky

 

                                                                                       Produkt v e-shopu 


 

O-kroužky  jsou  pryžové  uzavřené  kruhové  prstence  s  kruhovým   průřezem.
Těsnicího účinku  O-kroužku se dosáhne  jeho uložením do drážky a následným
stlačení  při  montáži.  Takto  lze  mezi  sebou oddělit  dvě  různá  kapalná  nebo
plynná prostředí, včetně jejich rozdílných tlaků. Působí-li na O-kroužek provozní
tlak, jeho těsnící účinek se po určitou mez ještě zvyšuje.

V  e-shopu  naleznete  cca 7.000  rozměrově  nebo  materiálově  různých  O-kroužků.
Při  vyhledávání  doporučujeme  aktivně  používat  volbu tolerancí.  Ta vám  umožní
záměny  mezi  téměř  shodnými  rozměry.  Například  63,09 x 3,53  vs  63 x 3,53.

Nejčastěji používaným materiálem je NBR 70.

 

Princip těsnění O-kroužkem | Pikron.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti materiálů

 

 

NBR

Tvrdost ShA                  Provozní teplota

NBR 60                           -30 °C až   +60 °C
NBR 70                           -30 °C až +100 °C
NBR 80                           -30 °C až   +90 °C
NBR 90                           -30 °C až +100 °C
 

O-kroužek z materiálu NBR | Pikron.cz
 

Materiál  NBR  (nitril butadien rubber)  je základní  a nejvíce  používaný  materiál
pro  výrobu  O-kroužků.  Používá se  v  mnoha  aplikacích v běžných  prostředích.
Je odolný:
Minerální, rostlinné a živočišné tuky a oleje, benzín, nafta, olej, petrolej, alifatické
uhlovodíky,  voda  do  +80 °C,  glykol,  hydraulické  oleje  H,  HL,  HLP.   Nehořlavé
tlakové kapaliny HFA, HFB, HFC do +50 °C.
Není odolný:
Ozon,  počasí, aromatické uhlovodíky , benzín super, trichloretylen, silné kyseliny,
polární rozpouštědla (keton, aceton), brzdové kapaliny na bázi glykolu.

 

 


FPM

Tvrdost ShA                  Provozní teplota
FPM 80                           -20 °C až +220 °C

O-kroužek z materiálu FPM viton | Pikron.cz
 

Materiál  FPM  (fluorkaučuk,  viton,  fluorel)  odolává   vyšším  teplotám,  širokému
spektru chemikálií, pohonným  hmotám, olejům, stárnutí a povětrnostním vlivům.
Je odolný:
Široké spektrum chemikálií, ozon,  počasí, vakuum (téměř neprupustný pro plyny).
Minerální, rostlinné, živočišné, syntetické, silikonové tuky a oleje. Pohonné hmoty.
Převodové a  AFT oleje do +150 °C.  Nehořlavé  hydraulické  tlakové  kapaliny HFD. 
Alifatické (metan, acetylen),  aromatické (benzen, styren)  a chlorované uhlovodíky
(freon). Voda do +80 °C.
Není odolný:
Polární   rozpouštědla  ( aceton,  keton ),  amoniak,   nízkomolekulární   organické
kyseliny (mravenčí, octová), přehřátá vodní pára, brzdové kapaliny na bázi glykolu.
 

 


SI                                                     

Tvrdost ShA                  Provozní teplota
SI 50                                -55 °C až +180 °C
SI 60                                -55 °C až +180 °C
SI 70                                -55 °C až +200 °C
SI 90                                -55 °C až +180 °C

O-kroužek z materiálu SI silikon | Pikron.cz

Materiál SI  (MVQ,  silopren)  odolává  vyšším  teplotám.   Je zdravotně  nezávadný
(vhodný pro potravinářství). Dobře odolává vodě. Má stabilní pružnost, chladovou
flexibilitu, je  ale málo  odolný otěru.  Má  malou odolnost  v chemickém prostředí.
Je odolný:
Voda  do +100 °C,  pára  krátkodobě  do +120 °C a 1,5 bar,   kyslík,   ozon,  stárnutí.
Alifatické motorové,  převodové,  živočišné  a  rostlinné tuky a oleje, zředěné solné
roztoky.  Hydraulické  kapaliny  HFD-R a HFD-S,  brzdové kapaliny  na  bázi glykolu,
vysokomolekulární chlorované aromatické uhlovodíky (chlordifenyl, klofen),
Není odolný:
Pohonné hmoty, aromatické uhlovodíky (minerální olej, benzol, toluen), silikonové
tuky a oleje, nízkomolekulární chlorované uhlovodíky  (trychloretylen).  Všeobecně
má malou odolnost  kyselinám a zásadám.  Má malou  odolnost otěru  a přetržení.
Je vysoce propustný pro plyny.
 

 


EPDM

Tvrdost ShA                  Provozní teplota
EPDM 70                        -45 °C až +130 °C

O-kroužek z materiálu EPDM | Pikron.cz
 

Materiál  EPDM  (keltan,  buna,  ethyl propylen)  má středně  dobrou mechanickou
pevnost. Je odolný horké vodě a pracím prostředkům.
Je odolný:
Horká voda a pára, ozon, počasí stárnutí. Mycí a prací prostředky, hydroxid sodný,
draselný louh.  Silikonové tuky a oleje,  polární rozpouštědla,  mnoho organických
a anorganických zředěných kyselin a chemikálií.  Brzdové kapaliny na bázi glykolu
až do +150 °C. Hydraulické kapaliny HFD-R.
Není odolný:
Všechny minerální produkty (oleje, maziva, paliva).
 

 


PTFE                                              

Tvrdost ShD                  Provozní teplota
PTFE (≥ 51)                     -200 °C až +260 °C

O-kroužek z materiálu PTFE teflon | Pikron.cz
 

Materiál  PTFE  (teflon)  má  téměř  univerzální  chemickou a  tepelnou  odolnost.
Je   fyziologicky   nezávadný  a  dielektrický.   Vzhledem  ke  svým  mechanickým
vlastnostem se používá pouze jako statické těsnění.               

Je odolný:
Univerzální chemická odolnost, kromě  elementárního  fluoru a alkalických kovů
(kalium, lithium. nátrium) a to při vysoké teplotě a tlaku. Výborná pevnost v tahu.
Není odolný:
Vysoký stupeň opotřebení.                                                       
                                                                                                              NA OBJEDNÁVKU !!!

                                                                                                   


FEP / FPM,    FEP / SI

Tvrdost ShA                   Provozní teplota
FEP / FPM                       -15 °C až +200 °C
FEP / SI                            -55 °C až +200 °C            

O-kroužek opláštěný pouzdrem FEP | Pikron.cz
 

O-kroužky  pro  velmi  vysoké  tepelné  nebo  chemické  zatížení.   Jádro  O-kroužku
je  opláštěno bezešvým  pouzdrem  z  materiálu FEP,  který má  extrémně  vysokou
chemickou odolnost  a  chrání  pružný materiál  jádra. FEP (fluorovaný ethylen) má
velmi nízký koeficient tření  a podobné  vlastnosti  jako PTFE. Vzhledem k omezené
flexibilitě  je při instalaci doporučena zvýšená opatrnost  a před instalací je vhodné
O-kroužek zahřát ve vodě nebo oleji na teplotu cca 90 °C.      
Je odolný:
Odolnost  je závislá na odolnosti  materiálu  jádra (FPM nebo SI).  Těsnění  nachází
uplatnění např. v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
 

                                                                                                               NA OBJEDNÁVKU !!!

 


KALREZ (FFKM)

                       Tvrdost ShA       Provozní teplota
Kalrez 6375             75                    +275 °C
Kalrez 4079             ??                     +316 °C
Kalrez 7075             ??                     +327 °C

O-kroužek z materiálu Kalrez | Pikron.cz
 

KALREZ  (FFKM) je  perfluoroelastomer s plně  fluorovaným polymerním  řetězcem
s  obsahem   fluoru  více  než 71 %.   Kalrez  v  sobě   slučuje   vlastnosti   materiálů
FPM a Teflon.  Je tedy pružný,  teplotně odolný a má  téměř  univerzální chemickou
odolnost. Odolává více jak 1800 chemikáliím, rozpouštědlům a plazmatu  a odolává
teplotě až 327 °C.  Materiál vyvinula a výrobky produkuje  technologická společnost
DuPont ™, která má za sebou vynálezy takových materiálů, jako  je nylon,  neopren
a kevlar.  O-kroužky Kalrez se  používají v nejnáročnějších provozech, kde poskytují
dlouhodobou odolnost  agresivnímu prostředí  a na minimum  snižují  kontaminaci
polovodičů  a  těsněných  látek, např. ve  farmaceutickém  nebo  elektrotechnickém
průmyslu.  Podle  sloučenin  materiálu  a  jeho specifických  vlastností  je nabízeno
cca 10 modifikací materiálu, z nichž uvádíme 3 nejpoužívanější:
                                                                                          

Kalrez 6375      odolnost do 275 °C, černý
Odolnost širokému spektru  chemikálií  a teplot.  Dobře se hodí  pro kombinované
procesy výroby, protože má vynikající odolnost vůči kyselinám, zásadám i aminům.
Je vhodný i pro použití v horké vodě, páře  a čistém ethylenoxidu  a propylenoxidu.

Kalrez 4079      odolnost do 316 °C, černý
Nízký  objem  bobtnání a  malá deformace v tlaku.  Vynikající  chemická odolnost,
mechanické vlastnosti  a  teplotní stabilita i  při cyklických teplotách.  Materiál  byl
vyvinut pro chemický a uhlovodíkový průmysl. Maximální provozní teplota 316 °C.

Kalrez 7075      odolnost do 327 °C, černý
Nejvhodnější pro tepelné aplikace, difúzní pece,  polovodičové  oxidace a letecký
průmysl.  Výborná  stabilita  při cyklických  teplotách.  Díky  výborné  mechanické
stabilitě  je vhodný  pro statická i  dynamická  těsnění.  Materiál  se nedoporučuje
používat  v  horkých  aplikacích vody a  páry a  v kontaktu  s  horkými  alifatickými
aminy (ethylenoxid). Maximální nepřetržitá provozní teplota 327 °C. 
 

                                                                                                              NA OBJEDNÁVKU !!!
 

 

 

 

 

Značení O-kroužků

 

Správně: 30 x 3 NBR 70 (vnitřní průměr d1 x průřez d2 + materiál + tvrdost ShA).


Měření rozměrů O-kroužku | Pikron.cz


 Pozor na staré manuály:

  • V nich  se  ještě  můžete  setkat s označením vnitřní  x  venkovní průměr.
  • V nich jsou  ještě O-kroužky Rubena dle normy PN 029280 označovány jejich
    zástavbovým prostorem. 

          Příklad:
          7,6 x 2,3  = správné označení d1 x d2
          12 x 8      = označení O-kroužku 7,6 x 2,3 jeho zástavbovým prostorem
                              (druhé možné označení podle PN 029280: zástavbou) 
   ale  8 x 12      = označení O-kroužku 8 x 2 vnitřním a venkovním průměrem
                              (takto se dříve označoval rozměr: vnitřní x venkovní průměr)

 

 

 

 

 

Volba drážky, rozměru, materiálu a tvrdosti      

 

Aby byla aplikace  úspěšná, je  nutno podle  provozních  podmínek a pracovního
prostředí správně zvolit rozměr, materiál a tvrdost těsnění a také rozměr drážky.

 

Jak  vybrat rozměr a jaké jsou souvislosti  mezi drážkou, rozměrem,  materiálem
a tvrdostí se ještě více dozvíte ZDE v našem katalogu.


 

Tabulka rozměrů obdélníkové drážky pro O-kroužek v závislosti na průřezu
 

O-kroužky rozměr drážky v závislosti na průřezu | Pikron.cz

     

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka rozměrů drážky pro O-kroužek v závislosti na průřezu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkres drážky pro O-kroužek | Pikron.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkres drážky pro O-kroužek | Pikron.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Pikron 2015 - 2021.      

Účet s uvedeným e-mailem již existuje.

Pouze se přihlašte, případně si nechte poslat zapomenuté heslo.

Pokud je vaším úmyslem spravovat pod jedním e-mailem více účtů
(např. několik poboček), pokračujte v registraci. V tom případě ale
musíte zadat shodný e-mail i heslo s již existujícím účtem. Při
přihlášení vám potom systém vždy nabídne ke vstupu všechny
vámi spravované účty se stejným e-mailem a heslem.

K analýze návštěvnosti tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Prosím potvrďte souhlas s jejich používáním.       Další informace