Kdy je třeba vyměnit klínový řemen?


Kdy je třeba vyměnit klínový řemen? 

Opotrebeni_remene.jpegRozpoznání opotřebení klínového řemene je klíčové pro prevenci případných problémů a selhání v pohonném systému.
Nejčastější příčinou poškození hnacích řemenů je jednoduše stárnutí materiálu. Guma se opotřebovává a ztrácí svou pružnost, zatímco vlákna ztrácejí svoji sílu. Proto je vhodné v případě citlivých pohonných systémů nečekat na viditelné známky opotřebení a vyměnit řemen po určité době používání, i když se zdá, že stále plní svou funkci.

Řemen se opotřebovává i v době, kdy stroj není v provozu. I funkční řemen může na nevytíženém stroji postupem času degradovat. Po výměně řemenu za nový je nezbytné předběžně nastavit napnutí a spustit stroj, aby mechanismus pracoval. Po vypnutí je potřeba znovu zkontrolovat napnutí.


Zde jsou některé známky, které vám mohou naznačit, že klínový řemen je opotřebený:
 1. Vizuální kontrola:
  • Trhliny a praskliny: Vizuálně zkontrolujte řemen na přítomnost trhlin nebo prasklin. Tyto známky naznačují, že gumový materiál řemene může být opotřebován.
  • Výčnělky nebo poškození povrchu: Hmatatelně projevená opotřebení nebo nepravidelnosti na povrchu řemene mohou být známkou problémů.
 2. Hluk:
  • Pískání nebo cvakání: Zvukové signály, zejména pískání nebo cvakání, mohou naznačovat, že řemen je opotřebený nebo nesprávně napnutý.
 3. Nepravidelný chod zařízení:
  • Chvění nebo třesání: Pokud zařízení, které pohání klínový řemen, začne nepravidelně chvět nebo třást, může to být známka opotřebení nebo nesprávného napnutí řemene.
 4. Nestandartní zvuk při otáčení:
  • Zvuk skřípání nebo frkání: Při otáčení může být slyšet nepřirozený zvuk, což může být známkou opotřebení klínového řemene.
 5. Nesprávná funkce při vypnutí:
  • Vibrace nebo třes při vypnutí: Jestliže po vypnutí zařízení nebo vozidla pozorujete vibrace nebo třes, může to značit problémy s klínovým řemenem.
 6. Ztráta výkonu:
  • Snížený výkon: Opotřebený klínový řemen může vést k úbytku výkonu, což může být patrné zejména při poklese výkonu poháněného zařízení.

V případě, že pozorujete některý z výše uvedených znaků, je vhodné provést důkladnější kontrolu klínového řemene a v případě potřeby provést jeho výměnu. Pravidelná údržba a kontrola jsou klíčové pro dlouhou životnost a spolehlivý provoz klínových řemenů.

 

Jak poznám, že je řemen správně napnutý? 


Různé typy řemenů, včetně klínových, ozubených a drážkových, vyžadují správné napnutí podOpotrebeni_remene2.jpgle hodnot stanovených v příslušném výpočtu řemenů.

Frekvence volné větve řemenu jsou klíčové pro přesné nastavení předpětí, a to lze kontrolovat pomocí měření frekvence nebo průhybu volné větve.

Měření průhybu s využitím měřiče napnutí řemenu je možné stisknutím uprostřed volné větve a následným porovnáním s hodnotami v tabulkách nebo výpočtech. I když je tato kontrola méně přesná než měření frekvence, stále představuje lepší alternativu než odhad nebo zanedbání této kontroly.


katalog.jpg

Máte zájem o služby nebo konzultaci?
Kontaktujte nás: +420 475209587
SpinnerČekejte